Kajaki, spływy kajakowe – Rurzyca

Rurzyca jest rzeką o długości zaledwie 25 km, z czego aż 11 km przypada na jeziora, które stanowią bardzo ważny jej element. Rurzyca przepływa przez 6 jezior polodowcowych:

 • Krępsko Małe,
 • Krępsko Długie,
 • Trzebieszki,
 • Krępsko Górne,
 • Krępsko Średnie,
 • Dąb.

Swój początek Rurzyca bierze w źródliskach wypływających ze stromych zboczy, dochodzących nawet do 25 metrów w ,,Diablim Skoku”. Źródliskowy obszar Rurzycy objęto ochroną już w 1936 r., gdy Niemcy utworzyli rezerwat ,,Teufelsspring”, następnie w roku 1961 utworzono rezerwat ,,Diabli Skok”. Krajobraz płynących strug, przeradzających się w wartkie strumienie, nadaje temu miejscu górskiego charakteru i sprawia, że spływy kajakowe po Rurzycy to czysta przyjemność. Specyficzny mikroklimat w „Diablim Skoku” sprzyja rozwojowi górskiej roślinności, co raczej w północnej Polsce nie jest spotykane. W rezerwacie „Diabli Skok”, który zajmuje ponad 11 hektarów powierzchni, ochronie podlega rosnący na stromych zboczach starodrzew bukowy – z ponad 200-letnimi okazami a także mchy i wątrobowce oraz liczne źródła dające początek Rurzycy.

Rurzyca

Ciekawa

Dlugosc Rzeki
Trudnosc trasy

Spływy kajakowe Rurzycą to niezwykłe doświadczenie

Kajaki - RurzycaRurzyca płynie w kierunku południowo-wschodnim przez obszar Pojezierza Wałeckiego, tworząc niezwykle malowniczą dolinę. W całości ciągnie się przez tereny leśne, dlatego też stanowi atrakcyjny szlak kajakowy. Nad nurtem Rurzycy rozciągają się malownicze lasy – łęg jesionowo-olszowy, ols porzeczkowy, bukowo-dębowy oraz lasy mieszane. Rzeka meandruje wśród mokradeł i torfowisk, które są ostoją dla wielu gatunków roślin, zwierząt i ptaków. Obszar doliny Rurzycy wyróżnia się kompleksem unikalnych, doskonale zachowanych źródlisk i torfowisk, a także bogactwem fauny i flory chronionej prawem. Niepowtarzalny urok oraz bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe stały się przyczyną utworzenia tutaj wielu form ochrony w postaci rezerwatów przyrody:

 • „Diabli Skok” – u źródeł Rurzycy,
 • „Dolina Rurzycy” – 10-kilometrowa rynna polodowcowa,
 • ,,Smolary” – 17 km od źródła Rurzycy, na jej prawym brzegu,
 • ,,Wielkopolska Dolina Rurzycy” – na lewym brzegu rzeki, po stronie zachodniopomorskiej. Rezerwat chroni krajobraz rzeczny wraz z jeziorami, roślinnością źródliskową, torfowiskową oraz rosnącymi na zboczu lasami.

 

Do chronionych gatunków fauny i flory, jakie możemy podziwiać podczas spływu kajakowego Rurzycą trzeba zaliczyć:

 • rośliny – przede wszystkim storczyki – lipienniki oraz storczyki krwiste, a także kruszczyk błotny, sierpowiec błyszczący i poczwarówkę jajowatą, turzycę i olszę czarną;
 • mszaki – mchy brunatne, torfowce i wątrobowce;
 • mchy mokradłowe – bagiennik żmijowaty, drabinowiec mroczny;
 • ptaki – żurawie, kszyki i brodźce samotne;
 • ryby – pstrągi potokowe, głowacze białopłewe oraz różanki;
 • motyle – czerwończyki nieparki, dostojki czy strzępotki soplaczki;
 • ważki – żagnice zielone i trzeple zielone;
 • ssaki – bobry i wydry.

Spływy kajakowe - RurzycaPrzyznać trzeba, że nazwy wielu roślin, motyli i ważek dla przeciętnego kajakarza brzmią niezwykle egzotycznie, czasem przerażająco, chociaż są przepiękne i zachwycają kształtem oraz barwami.

Szlak Rurzycy jest zaliczany do jednego ze 100 największych atrakcji turystycznych w Polsce. Jest to szlak kajakowy dobrze zagospodarowany, umieszczone są na nim tablice z nazwami jezior oraz z kilometrami do końca szlaku. Rurzyca w otoczeniu pięknych lasów i z krystalicznie czystymi jeziorami rynnowymi stanowi perełkę wśród szlaków kajakowych Pojezierza Wałeckiego. Warto także nadmienić, iż Rurzyca jest jedną z najczystszych rzek w Polsce, z wodami I klasy czystości.

Na szczególną uwagę kajakarzy zasługuje odcinek spływu Rurzycą od Trzebieszek do Krępska. Nosi on nazwę „Szlaku kajakowego im. Jana Pawła II”. Tutaj w lipcu 1978 roku ksiądz kardynał Karol Wojtyła spędził swoje ostatnie wakacje w kajaku, przed wyborem na papieża. W miejscu jego biwakowania podczas spływu kajakowego Rurzycą, na polanie północnego brzegu jeziora Krępsko Średnie, przyjaciele papieża umieścili obelisk upamiętniający Jana Pawła II.

Uwagę kajakarzy przykuwa również stary most kolejowy nieczynnej już linii łączącej Wałcz i Złotów. Most ten rozciąga się nad Rurzycą niedaleko wsi Zabrodzie. Most został zbudowany przez Niemców w 1914 roku. Do dzisiaj most łączący dolinę rzeki zachwyca swoją konstrukcją i efektownymi łukami. Nie czekajcie – wsiądźcie w kajaki i przeżyjcie prawdziwą przygodę.