„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług związanych z turystyką kajakową”

 

mająca na celu

 

 „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez złożenie firmy,  utworzenie miejsca pracy (samozatrudnienie) oraz osiąganie dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej”

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020